U bent hier

Hoe kan ik lid worden?

Lidmaatschap

Wenst u graag lid te worden van vzw Accesso, dan kunt u gebruik maken van het standaardformulier (‘Verzoek tot lidmaatschap’). Het enige wat u moet doen is ons dit via e-mail naar Sammy.Bogaert@accesso.as toe te sturen.  

Bijkomstig wordt uw onderneming ook verzocht een mandataris als vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van de vzw Accesso en een plaatsvervangende mandataris aan te wijzen. U kunt dit doen door de formulieren ‘Mandaat’ en ‘Mandaat plaatsvervanger’ in te vullen en op te sturen naar Sammy.Bogaert@accesso.as.

Zonder lidmaatschap

Zelfs als uw onderneming geen lid van de vzw Accesso wenst te worden maar toch wettelijk verplicht is om deel te nemen aan de Compensatiekas, moet u hoe dan ook een contactpersoon doorgeven. Hierbij hoeft u geen plaatsvervangende mandataris aan te wijzen. U kunt dit doen door een contactpersoon in te vullen via het formulier ‘mandaat’ en dit te bezorgen aan Sammy.Bogaert@accesso.as.

Alle formulieren kunt u hier terugvinden:

  1. Formulier verzoek tot lidmaatschap van de vzw Accesso
    • Voor verzekeraars: 
    • Voor hypothecaire kredietgevers: 
  2. Formulier voor de aanduiding van de gemandateerde / de contactpersoon: 
  3. Formulier voor de aanduiding van de plaatsvervanger: